Η μετανάστευση από και προς την Ελλάδα

 

…Η Ελλάδα, παραδοσιακή χώρα προέλευσης μεταναστών, στα τέλη του 19°υ αιώνα, προς τις ΗΠΑ και την Αυστραλία .και περί τα μέσα του 20ου αιώνα, κυρίως, προς τη Δυτική Γερμανία (86% των Ελλήνων μεταναστών στην Ευρώπη) και το Βέλγιο, μετατρέπεται, ιδιαίτερα κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1990, σε χώρα υποδοχής οικονομικών μεταναστών καθώς και αιτούντων πολιτικό άσυλο…

 

…Κοινό χαρακτηριστικό για όλες τις χώρες υποδοχής μεταναστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελείτο γεγονός ότι κατά τις επόμενες δεκαετίες η μετανάστευση θα εξακολουθήσει να αποτελεί βασικό παράγοντα δημογραφικών εξελίξεων, συμβάλλοντας στην αποφυγή μείωσης του συνολικού πληθυσμού της Ελλάδας αλλά και των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο Σάββας Ρομπόλης είναι καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και Επιστημονικός Διευθυντής στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ.
Πηγη:http://agobooks.blogspot.com/

λέξεις κλειδιά:

Ενισχύστε το Κυριακάτικο!

κατηγορίες