Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για εθελοντές δασκάλους του "Κυριακάτικου"

Σεμινάριο για εθελοντές δασκάλους, στις 6 Απριλίου 2008, 19:30 –21:30μ.μ.
Στο Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών, Άργους 145, Κολωνός

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

19:30- 19:35 Στόχοι, δομή και εισαγωγή στο σεμινάριο
Εισηγήτρια-Συντονίστρια: Μαρία Π., Κοινωνική Παιδαγωγός,
εθελόντρια του ΚΣΜ

19:35- 19:45 Παρουσίαση του Κυριακάτικου Σχολείου.
Στόχοι, σκοποί, δομή λειτουργίας
Εισηγητής/τρια: Νάνσυ Κ., Εθελόντρια της Γραμματείας του ΚΣΜ

19:45- 19: 55 Συζήτηση

19:55 – 20:05 Χαρακτηριστικά των ενήλικων μαθητών.
Πως μαθαίνουν οι ενήλικες και ποια η στάση του
δασκάλου κατά την εκπαιδευτική διαδικασία
Εισηγητής: Σαράντης Θ., δικηγόρος, εθελοντής του ΚΣΜ

20:05 –20:15 Χαρακτηριστικά των ενήλικων μεταναστών μαθητών με
βάση την προσωπική εμπειρία
Εισηγητής/τρια: Κωνσταντίνα Π., εθελόντρια δασκάλα του ΚΣΜ

20:15 –20:40 Συζήτηση, ανταλλαγή εμπειριών

20:40 –20: 45 Εκπαιδευτικοί μέθοδοι και τεχνικές στα τμήματα των
αρχαρίων. Προσωπική πρακτική και εμπειρία
Εισηγητής: Σπύρος Κ., εθελοντής δάσκαλος του ΚΣΜ

20:45 –20:50 Εκπαιδευτικοί μέθοδοι και τεχνικές στα τμήματα του
σχολείου. Προσωπική πρακτική και εμπειρία:
Πηγές εξεύρεσης υλικού στο διαδίκτυο, αξιοποίηση
στην τάξη και αξιολόγησή τους
Εισηγήτρια: Μαίρη Τ., εθελόντρια δασκάλα του ΚΣΜ

20: 50 –20:55 Εκπαιδευτικοί μέθοδοι και τεχνικές στα τμήματα Β και Γ
επιπέδου του σχολείου. Προσωπική πρακτική και
εμπειρία
Εισηγήτρια:Πάολα Κ., εθελόντρια δασκάλα του ΚΣΜ

20:55 –21:00 Εκπαιδευτικοί μέθοδοι και τεχνικές στα τμήματα του
σχολείου. Προσωπική πρακτική και εμπειρία:
Παιχνίδι ρόλων, ομάδες εργασίας, χρήσης καρτών
στην εκμάθηση των χρόνων των ρημάτων, χρήση
τραγουδιών για εμπλουτισμό λεξιλογίου

Εισηγήτρια: Μαρία Π. , Κοινωνική Παιδαγωγός, εθελόντρια δασκάλα του ΚΣΜ

21:00 – 21: 25 Συζήτηση. Ανταλλαγή εμπειριών.

21:30 Κλείσιμο


λέξεις κλειδιά:

Ενισχύστε το Κυριακάτικο!

κατηγορίες