Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής αρνήθηκε σήμερα την άδεια στο Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών να μπει στο Σχιστό

dsc07438Σήμερα, έχουμε προγραμματίσει μαζί με άλλες συλλογικότητες, να επισκεφτούμε το Σχιστό και να ενημερώσουμε τους πρόσφυγες που διαμένουν στον χώρο για την διεθνή κινητοποίηση ενάντια στον ρατσισμό και τον φασισμό που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Μαρτίου 2017 στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, καθώς και σε πλήθος Ευρωπαϊκών πόλεων. Γι’αυτό το λόγο ζητήσαμε άδεια από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, το οποίο, όμως, μας την αρνήθηκε και μας ζήτησε να επισκεφτούμε το στρατόπεδο την Τρίτη 7 Μαρτίου – τονίζοντας ότι μας δίνουν άδεια μόνο για 5 άτομα και όχι για 15 που ζητήσαμε εμείς.

Από μόνο του το γεγονός ότι πρέπει να ζητηθεί άδεια για να επισκεφτούμε τους πρόσφυγες αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων των ανθρώπων αυτών, αφού τους δυσκολεύει την επαφή με το ντόπιο πληθυσμό.

Γι’αυτό κι εμείς και σήμερα θα είμαστε εκεί για να τους ενημερώσουμε, αλλά και την Τρίτη στις 5 μ.μ. θα ξαναπάμε, γιατί μόνο ο κοινός αγώνας όλων μας ντόπιων, μεταναστών και προσφύγων είναι αυτός που θα εξασφαλίσει σε όλους μας αξιοπρεπή ζωή.

Απαιτούμε ανοι­χτά σύ­νο­ρα, ανοι­χτές πό­λεις, ίσα δι­καιώ­μα­τα για όλους. Να ακυ­ρω­θεί η συμ­φω­νία της ντρο­πής ΕΕ-Ελ­λά­δας-Τουρ­κί­ας. Να στα­μα­τή­σουν οι πό­λε­μοι και οι διευ­κο­λύν­σεις της Ελ­λά­δας στις ΝΑ­ΤΟϊ­κές δυ­νά­μεις που πε­ρι­πο­λούν στο Αι­γαίο και βομ­βαρ­δί­ζουν στη Συρία. Να μπει φραγ­μός στην ακρο­δε­ξιά και τον φα­σι­σμό. Στην Ελ­λά­δα στις 18 Μάρτη θα δια­δη­λώ­σου­με όλοι μαζί για να στα­μα­τή­σει η μνη­μο­νια­κή λι­τό­τη­τα που κα­τα­δι­κά­ζει όλους μας στη φτώ­χεια και την εξα­θλί­ω­ση. Για ίσα δι­καιώ­μα­τα σε πρό­σφυ­γες και με­τα­νά­στες και κα­λύ­τε­ρη ζωή για όλους.

Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών

η φωτο από την επίσκεψη μας στο Ελληνικό


λέξεις κλειδιά:

αφήστε το σχόλιό σας

κατηγορίες