Καμπάνια για την μεταστέγαση του Κυριακάτικου Σχολείου Μεταναστών

1for English scroll down

Το Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών/Προσφύγων μετακομίζει. Μετά από 14 χρόνια φιλοξενίας μας άνευ μισθώματος στο κτίριο της οδού Άργους στον Κολωνό από τους αλληλέγγυους ιδιοκτήτες του, είμαστε σε αναζήτηση νέου χώρου, λόγω πώλησης του κτιρίου. Ζητάμε από τους φίλους και τις φίλες του Κυριακάτικου, να μας στηρίξουν οικονομικά ώστε να ανταπεξέλθουμε στα νέα αυξημένα έξοδα που καλούμαστε να καλύψουμε και να συνεχίσουμε να λειτουργούμε από την 1η Σεπτέμβρη 2018 με τη νέα σχολική χρονιά (πρώτα ενοίκια, έξοδα διαμόρφωσης του χώρου, κ.λ.π.).

Το Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών και η Κίνηση “Απελάστε το Ρατσισμό” αυτοχρηματοδοτούνται από τις δράσεις τους και την οικονομική ενίσχυση των φίλων τους. Δεν έχουμε  λάβει ποτέ ούτε ένα Ευρώ από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Υπουργείων ή με οποιονδήποτε τρόπο από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Από το 2004 μέχρι σήμερα, έχουμε φιλοξενήσει στις αίθουσες του Κυριακάτικου πάνω από 6000 πρόσφυγες και μετανάστες ενήλικες μαθητές σε τμήματα εκμάθησης ελληνικών, αγγλικών, γερμανικών και πληροφορικής, ενώ πάνω από 700 αλληλέγγυοι (εθελοντές δάσκαλοι, εθελοντές Γραμματειακής Υποστήριξης, δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, θεατρολόγοι, αλληλέγγυοι δικηγόροι κ.λ.π.) έχουν συμβάλλει καθοριστικά στη λειτουργία μας όλα αυτά τα χρόνια.

Με τη στήριξη του κόσμου της αλληλεγγύης και της αντίστασης έχουμε οργανώσει πολλά πολιτιστικά και κινηματικά φεστιβάλ και εκδηλώσεις (φέτος ετοιμάζουμε την 12η Αντιρατσιστική Γιορτή μας που θα γίνει στις 22 και 23 Σεπτέμβρη), κάμπινγκ αλληλεγγύης, θεατρικές ομάδες, ενημερωτικές συζητήσεις, δράσεις διεκδίκησης δικαιωμάτων για πρόσφυγες και μετανάστες, παραστάσεις σε φορείς. Οργανώνουμε και συμμετέχουμε σε κινητοποιήσεις μαζί με αντιρατσιστικές και αντιφασιστικές κινήσεις, συνδικάτα, τοπικές συλλογικότητες και χώρους αλληλεγγύης. Είμαστε βέβαιοι ότι το αλληλέγγυο κινηματικό εγχείρημα του Κυριακάτικου Σχολείου Μεταναστών, θα συνεχίσει να αποτελεί κύτταρο συνύπαρξης και κοινού αγώνα ντόπιων και προσφύγων/μεταναστών για πολλά χρόνια ακόμα. Με τη στήριξη όλων μας.

Κουπόνια οικονομικής ενίσχυσης μπορείτε να βρείτε στον χώρο του Κυριακάτικου Σχολείου Μεταναστών, στην οδό Άργους 145 κάθε Κυριακή, από τις 11 π.μ. έως τις 8 μ.μ. μέχρι το τέλος Ιουνίου. Επίσης μπορείτε να μας ενισχύσετε μέσω IBAN και Paypal:

ΙΒΑΝ GR2501720180005018031163603 Τράπεζα Πειραιώς

PayPal πάνω δεξιά στη σελίδα www.ksm.gr

Τηλ. Επικοινωνίας 6974486368

E-mail [email protected]

Υ.Γ. Παράλληλα με την ενοικίαση νέου χώρου του Κυριακάτικου Σχολείου Μεταναστών όπου θα χρειαστεί να λειτουργήσουμε σε κάθε περίπτωση από την 1η Σεπτέμβρη 2018, διερευνούμε την πιθανότητα φιλοξενίας μας σε χώρο που μπορεί να μας προσφερθεί για τα επόμενα χρόνια με συμβολικό τίμημα και κάλυψη των λειτουργικών εξόδων από την πλευρά μας, στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου της Αθήνας.

Eυχαριστούμε το Δ.Ασπιώτη για τη φωτογραφία

Campaign for the relocation of the Sunday School of Immigrants

The Sunday School of Immigrants / Refugees changes address. After 14 years of free accommodation in the building at Argous St. in Kolonos kindly provided by its solidarity owners, we are looking for a new venue because the building has been sold. We kindly ask all of our friends to support us financially in order to tackle increased costs that need to be covered and to continue to operate as of September 1st, 2018 in the new school year (first rent, refurbishment costs, etc.)

The Sunday School of Immigrants and the Movement “Deport Racism” are exclusively self-funded, through their own activities and financial support from their friends. We have never received a single Euro from European Union funds, Ministries or from State Government Budget. Since 2004, we have hosted more than 6,000 adult refugees and immigrants providing Greek, English, German and IT courses in our Sunday classes while more than 700 volunteers (teachers, secretaries, creative youth development specialists, theatrologists, lawyers, etc.) have contributed decisively to our operation throughout all these years.

Amongst other solidarity and resistance activities, we have organized various cultural and antiracism festivals and events (this year we have been preparing the 12th Festival Against Racism which will be held on September 22-23), annual camps, theatrical groups, discussions, actions for refugees’ and immigrants’ civil rights, performances in institutions. We have been organizing and engaging in rallies along with other anti-racism and anti-fascism movements, unions, local collectives and solidarity squats. We are confident that the solidarity movement of the Sunday School of Immigrants will continue to be a place of coexistence and common struggle for locals and immigrants for many years to come. With the support of all of us.

Coupons for the financial support can be found at the Sunday School of Immigrants, 145, Argous Street, every Sunday from 11am to 8 pm until the end of June.
You can also help us through bank transfers and Paypal:

IBAN GR2501720180005018031163603 Piraeus Bank

PayPal top right https:  https://www.ksm.gr/

Contact number: 6974486368

E-mail: [email protected]

Additionally, we are open to offers of spaces where the Sunday School of Immigrants can be hosted free of charge or at a symbolic price in the center of Athens. In that case, we will be covering all the operational expenses.


λέξεις κλειδιά:

αφήστε το σχόλιό σας

κατηγορίες